Náboženská obec Chomutov

KOLUMBÁRIUM

Kolumbárium je otevřeno v době úředních hodin a kdykoli po telefonické domluvě.

V době dušiček můžete přijít v neděli 30. 10. od 18. 00 do 19 00

                                                    v pondělí 31. 10. od 14. 30 do 16. 30

                                                    v úterý 1. 11. od 9. 30 do 11. 30

                                                    ve středu 2. 11. od 9. 30 do 11. 30 a od 14. 00 do 19. 00

                                                    v pátek 4. 11. od 16. 00 do 17. 00

 

Cena za uložení jedné schrány v našem kolumbáriu je od 1. 1. 2016 stanovena na 150 Kč za rok.

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ NÁBOŽENSKÉ OBCE

 

Vážené sestry a bratři v Kristu,

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

NA BOHOSLUŽBU

A

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ NÁBOŽENSKÉ OBCE

CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V CHOMUTOVĚ

V PÁTEK DNE 4. 11. 2016

OD 15. 00 hod.

Výroční shromáždění bude zahájeno v 15. 00 bohoslužbou.

Po bohoslužbě Vás zveme k malému občerstvení a debatě o dění v náboženské obci. Budeme Vás opět informovat o jednotlivých usneseních Církevního zastupitelstva a činnosti Pražské diecéze. Společně zhodnotíme, v čem se církvi a náboženské obci daří a co se naopak nepodařilo a pokusíme se najít nové společné aktivity NO.

Shromáždění zakončíme ztišením a společnou modlitbou cca v 17. 00 hodin.

Též všem členům připomínáme církevní příspěvek, který byl vedením církve stanoven na 400 Kč ročně (dospělá osoba). Velmi děkujeme všem, kteří na chod náboženské obce jakkoli přispívají.

Finanční příspěvky můžete posílat na účet NO č.: 238595606/0300 (Poštovní spořitelna), popř. darovat hotovost v budově farního úřadu.

Těšíme se na shledání s Vámi, s přáním Božího požehnání za NO Chomutov s úctou

Veronika a Vladimír Moravcovi

 

VELKOPÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA 25. 3. 2016

Přijměte srdečné pozvání k ekumenické bohoslužbě, která bude sloužena od 17. hod v kostele Sv. Kateřiny VELKOPÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA

KŘESŤANSTVO - BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

plakt biblick pbhy.pdf

Powerd by Joomla! Running on IT CCSH PD.