Náboženská obec Chomutov

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ NÁBOŽENSKÉ OBCE

Vážené sestry a bratři v Kristu,

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

NA BOHOSLUŽBU

A

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ NÁBOŽENSKÉ OBCE

CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V CHOMUTOVĚ

V NEDĚLI DNE 25. 11. 2018

OD 10:30 hodin

Výroční shromáždění bude zahájeno v 10:30 bohoslužbou s Večeří Páně.

Po bohoslužbě Vás zveme k malému občerstvení a debatě o dění v náboženské obci. Budeme Vás opět informovat o jednotlivých usneseních Církevního zastupitelstva a činnosti Pražské diecéze. Společně zhodnotíme, v čem se církvi a náboženské obci daří a co se naopak nepodařilo a pokusíme se najít nové společné aktivity NO.

Též všem členům připomínáme církevní příspěvek, který byl vedením církve stanoven na 400 Kč ročně (dospělá osoba). Velmi děkujeme všem, kteří na chod náboženské obce jakkoli přispívají.

Finanční příspěvky můžete posílat na účet NO č.: 238595606/0300 (Poštovní spořitelna), popř. darovat hotovost v budově farního úřadu.

Výroční shromáždění zakončíme ztišením a společnou modlitbou cca ve 12:30 hodin.

Těšíme se na shledání s Vámi, s přáním Božího požehnání za NO Chomutov s úctou

Veronika a Vladimír Moravcovi

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

VELKOPÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ NÁBOŽENSKÉ OBCE

Vážené sestry a bratři v Kristu,

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

NÁBOŽENSKÉ OBCE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V CHOMUTOVĚ

V NEDĚLI DNE 24. 9. 2017   OD 16. 00 hod.

při této příležitosti přijmou svátost křtu sestřičky Sára a Laura Blahovičovy

Výroční shromáždění bude zahájeno v 16. 00 bohoslužbou s křtinami. Po bohoslužbě Vás zveme k malému občerstvení a debatě o dění v náboženské obci. Budeme Vás opět informovat o jednotlivých usneseních Církevního zastupitelstva a činnosti Pražské diecéze. Společně zhodnotíme, v čem se církvi a náboženské obci daří a co se naopak nepodařilo a pokusíme se najít nové společné aktivity NO. Na žádost diecézní rady společně vyhodnotíme ekonomickou situaci náboženské obce s důrazem na ekonomické využití budovy farního úřadu do budoucna.

Všem členům připomínáme církevní příspěvek, který byl vedením církve stanoven na 400 Kč ročně (dospělá osoba). Velmi děkujeme všem, kteří na chod náboženské obce jakkoli přispívají. Finanční příspěvky můžete posílat na účet NO č.: 238595606/0300 (Poštovní spořitelna), popř. darovat hotovost v budově farního úřadu.

Výroční shromáždění zakončíme ztišením a společnou modlitbou cca v 18. 00 hodin.

Těšíme se na shledání s Vámi, s přáním Božího požehnání za NO Chomutov s úctou Veronika a Vladimír Moravcovi

ÚŘEDNÍ HODINY - ZMĚNA

Upozorňujeme, že od měsíce září 2017 jsou úřední hodiny přesunuty ze středy na čtvrtek, čas zůstává stejný od 14. 00 do 16. 30.
Powerd by Joomla! Running on IT CCSH PD.