Náboženská obec Chomutov

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

NA

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU

24. 12. 2016 OD 10. 00 V MODLITEBNĚ VE ZBOROVSKÉ

po bohoslužbě společně navštívíme živý betlém na náměstí

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ke Dni válečných veteránů, k 98. výročí ukončení 1. světové války a k 77. výročí úmrtí člena CČSH studenta Jana Opletala

Církev československá husitská, Pražská diecéz a Náboženská obec Praha 1 - Staré Město

vás srdečně zvou na toto slavnostní shromáždění.

Účast přislíbili:

ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha CČSH

doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., biskup pražský CČSH

zástupci armády ČR a Společnosti M. R. Štefánika

a další představitelé veřejného, společenského a politického života.

Při této příležitosti se bude tradičně konat pobožnost 

v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze

ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 17 hodin.

 

Kázáním poslouží Mgr. Juraj Dovala, biskup brněnský CČSH

Účinkují Jana Jonášová - soprán, Miroslav Kejmar - trubka.

Na varhany doprovází Bohumír Rabas.

 

KOLUMBÁRIUM

Kolumbárium je otevřeno v době úředních hodin a kdykoli po telefonické domluvě.

V době dušiček můžete přijít v neděli 30. 10. od 18. 00 do 19 00

                                                    v pondělí 31. 10. od 14. 30 do 16. 30

                                                    v úterý 1. 11. od 9. 30 do 11. 30

                                                    ve středu 2. 11. od 9. 30 do 11. 30 a od 14. 00 do 19. 00

                                                    v pátek 4. 11. od 16. 00 do 17. 00

 

Cena za uložení jedné schrány v našem kolumbáriu je od 1. 1. 2016 stanovena na 150 Kč za rok.

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ NÁBOŽENSKÉ OBCE

 

Vážené sestry a bratři v Kristu,

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

NA BOHOSLUŽBU

A

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ NÁBOŽENSKÉ OBCE

CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V CHOMUTOVĚ

V PÁTEK DNE 4. 11. 2016

OD 15. 00 hod.

Výroční shromáždění bude zahájeno v 15. 00 bohoslužbou.

Po bohoslužbě Vás zveme k malému občerstvení a debatě o dění v náboženské obci. Budeme Vás opět informovat o jednotlivých usneseních Církevního zastupitelstva a činnosti Pražské diecéze. Společně zhodnotíme, v čem se církvi a náboženské obci daří a co se naopak nepodařilo a pokusíme se najít nové společné aktivity NO.

Shromáždění zakončíme ztišením a společnou modlitbou cca v 17. 00 hodin.

Též všem členům připomínáme církevní příspěvek, který byl vedením církve stanoven na 400 Kč ročně (dospělá osoba). Velmi děkujeme všem, kteří na chod náboženské obce jakkoli přispívají.

Finanční příspěvky můžete posílat na účet NO č.: 238595606/0300 (Poštovní spořitelna), popř. darovat hotovost v budově farního úřadu.

Těšíme se na shledání s Vámi, s přáním Božího požehnání za NO Chomutov s úctou

Veronika a Vladimír Moravcovi

 

Powerd by Joomla! Running on IT CCSH PD.