Náboženská obec Chomutov

PODĚKOVÁNÍ LITVÍNOVSKÉ NO

Náboženská obec CĆSH V Chomutově srdečně děkuje bratrům a sestrám z Náboženské obce CČSH v Litvínově a bratru vikáři Hánovi za nové zpěvníky, kterými nás obdarovali.

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ

V PONDĚLÍ 15. 5. 2017 PROBĚHNE V MODLITEBNĚ VE ZBOROVSKÉ EKUMENICKÉ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ. ZAČÁTEK V 18. 00 HOD. ZVÁNI JSOU VŠICHNI (NEJEN ČLENOVÉ CÍRKVÍ A CÍRKEVNÍCH SPOLEČENSTVÍ), KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ZTIŠIT A SPOLEČNĚ POMODLIT.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

NA

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU

24. 12. 2016 OD 10. 00 V MODLITEBNĚ VE ZBOROVSKÉ

po bohoslužbě společně navštívíme živý betlém na náměstí

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ke Dni válečných veteránů, k 98. výročí ukončení 1. světové války a k 77. výročí úmrtí člena CČSH studenta Jana Opletala

Církev československá husitská, Pražská diecéz a Náboženská obec Praha 1 - Staré Město

vás srdečně zvou na toto slavnostní shromáždění.

Účast přislíbili:

ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha CČSH

doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., biskup pražský CČSH

zástupci armády ČR a Společnosti M. R. Štefánika

a další představitelé veřejného, společenského a politického života.

Při této příležitosti se bude tradičně konat pobožnost 

v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze

ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 17 hodin.

 

Kázáním poslouží Mgr. Juraj Dovala, biskup brněnský CČSH

Účinkují Jana Jonášová - soprán, Miroslav Kejmar - trubka.

Na varhany doprovází Bohumír Rabas.

 

Powerd by Joomla! Running on IT CCSH PD.