Sběrné místo

Shromažďujeme nové i starší ošacení, bytový a jiný textil, nádobí a další potřebné věci, které rozdáváme všem, kteří se osobně dostaví a požádají o tuto formu pomoci; věci, které nerozdáme na farním úřadě, odvážíme do Diakonie Broumov, kde je třídí, rozdávají potřebným nebo průmyslově zpracují.

Sběr probíhá v úředních hodinách

Powerd by Joomla! Running on IT CCSH PD.