Náboženská obec Církve československé husitské v Chomutově

Organizovaný život náboženské obce v Chomutově nastal příchodem duchovního Oldřicha Ptáčka. Již před tím zde Církev československá husitská působila, ale město Chomutov spadalo pod správu náboženské obce v Mostě. Pod správu Chomutova dočasně patřily i nově vznikající náboženské obce v Kadani, Jirkově a Vejprtech.

Bratr Ptáček do Chomutova přišel 30. listopadu 1945, to znamená přesně 65 let před otevřením této výstavy.

2. prosince 1945 byl otevřen bývalý kostel německé evangelické církve, jehož správu CČS(H) přebrala společně s evangelíky. První bohoslužbu bez předchozího většího oznámení navštívilo šedesát lidí.

6. prosince 1945 se začalo vyučovat náboženství ve školách nejen v Chomutově ale i v Kadani a blízkém okolí. V Chomutově bylo vyučováno kolem 600 žáků a v Kadani dalších asi 200.

11. prosince 1945 byla zvolena první rada starších NO Chomutov ve složení:

Předseda: MuDr. Otomar Páv
Místopředseda: Josef Klazar
Jednatel: Josef Voříšek
Pokladník: Josef Šlenc
Další členové rady starších: Václav Fiala, Josef Pokorný a Jaroslava Šmídová.

Během prvního měsíce působnosti bratra Ptáčka v NO Chomutov proběhlo několik křtů a svatba bratra Vojny z Droužkovic.

26. prosince proběhla první bohoslužba v Kadani. Jak úspěšně skončil rok 1945 tak pokračoval i celý další rok 1946.

Z kroniky náboženské obce 28. 5. 1946: „První valné shromáždění náb. obce. Přítomno bylo 59 bratří a sester, podány zprávy o vykonané práci z duchovní správy okr. Chomutov a Kadaň včetně přifařených Vejprt, kde se nalézá 142 škol. Vyřízeno 1000 dopisů, dosud vykonáno 119 bohoslužeb, 86 křtů, 27 sňatků, 21 pohřbů. V náboženské obci žije asi 8000 členů...“

Dne 1. ledna 1947 nastoupil do Jirkova nový duchovní Milan Velčovský. Tím se NO Jirkov zcela osamostatnila.

16. dubna 1947 byla náboženská obec Církve československé husitské v Chomutově schválena Ministerstvem školství a národní osvěty.

27. října 1948 proběhlo v Chomutově první biřmování. Svátost udělil 47 biřmovancům bratr biskup Miroslav Novák. „Téhož dne byl bývalý německý evangelický kostel přejmenován na Chrám Svobody a ulice Mánesova v níž se sbor i fara nalézá na ulici Dr. Karla Farského.“

Naše náboženská obec měla i svůj vlastní sociální odbor a několik katechetů, kteří pracovali jako učitelé náboženství ve školách v Chomutově a okolí.

Církev československá měla v Chomutově velmi dobře nakročeno. Problémy nastaly v okamžiku, kdy se k moci dostala KSČ. Situace v náboženské obci téměř přesně kopírovala situaci v celé církvi. Náboženská obec postupně přestala mít možnost vedení matrik, vyučování ve školách a byla jí znemožněna sociální práce. Vrcholem všeho bylo, když byl zbořen kostel a fara v dnešní ulici Farského a náhradou se dostal dům v ulici Zborovská, kde NO sídlí dodnes.

Náboženská obec v Jirkově byla zrušena v roce 1978 a převedena pod NO Chomutov. Objekt fary v Jezerské ulici byl na přelomu 70. a 80. let darován státu, a to i přes to, že NO v Chomutově se nedostávalo peněz na údržbu domu ve Zborovské. Cena darovaného objektu byla stanovena na 24 000,-.

Po roce 1989 došlo k uvolnění politické situace, ale církevní život se daří obnovovat jen pomalu.

Duchovní působící v NO Chomutov:

Oldřich Ptáček 1945 – 1958
Oldřich Doubrava 1958 - 1978
Miroslav Nytra 1978
Jan Lášek 1980 - 1991
Soňa Adámková - Janotová 1991 – 2003
Roman Roka 2003 - 2007
Veronika Moravcová 2007 – stále působí
Vladimír Moravec 2007 – stále působí

Bratr Jan Blahoslav Lášek je v současné době děkanem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Sestra Soňa Janotová působí dále jako duchovní v náboženské obci v Kadani.

K bohoslužebným střediskům, která NO Chomutov v minulosti spravovala, patřily také: Březno, Černovice, Droužkovice, Kralupy, Spořice, Suniperk, Hora sv. Šebestiána a další.

30. listopadu 2010 bylo na bohoslužbě k 90. výročí CČSH a 65. výročí NO v Chomutově, kterou sloužil br. biskup doc. Thdr. David Tonzar, ThD. a sestra Mgr. Veronika Moravcová, DiS., v kostele sv. Ignáce přítomno 50 lidí.

Powerd by Joomla! Running on IT CCSH PD.