Kdo jsme?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

Církev československá husitská vznikla jako nová, moderní a progresivní varianta tradičního křesťanského společenství, tradiční křesťanské církve. Dlouhý proces jejího vzniku a dalšího utváření je výsledkem jednotlivých reformních požadavků. Na různých historických dokladech je možné pozorovat hloubku vnitřního duchovního zápasu věřícího člověka i snahy řešit společenské, náboženské a církevní krize v průběhu dějin. Je možné vidět vznik napětí mezi středověkem a novověkem, teologií a filozofií, vírou a vědou a hledání cest k jeho překlenutí.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a Ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s Diecézní radou. V čele sboru stojí farář nebo administrátor a Rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, ThD.

Církev československá husitská má 293 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Pražská diecéze si zvolila za svého biskupa bratra doc. ThDr. Davida Tonzara, ThD.

Pro české prostředí znamená vznik Církve československé husitské konečné vypořádání s Bílou horou, a to vyrovnání nejen politické, ale i mravní, náboženské a církevní.

Powerd by Joomla! Running on IT CCSH PD.