Kdo jsme?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

Číst dál: Kdo jsme?

Několik charakteristických prvků typických pro CČSH

V CČSH pastýřský i učitelský úřad zastávají také ženy (kazatelky, farářky, biskupky).

Kněží CČSH mohou vstupovat do manželství. Celibát je zdobrovolněn.

Číst dál: Několik charakteristických prvků typických pro CČSH

Bohoslužebný život Církve československé husitské

Bohoslužebný život Církve československé husitské se vyznačuje rozmanitostí, pestrostí i ekumenickou otevřeností. Přesto má svůj sjednocující základ a východisko v liturgii podle patriarchy dr. Karla Farského. Tato liturgie se od počátku slouží ve sborech, modlitebnách a v bohoslužebných střediscích.

Číst dál: Bohoslužebný život Církve československé husitské

Svěcení žen

„Nesmírný je zástup žen, jež radostnou zvěst nesou.“
Žalm 68,12

První patriarcha dr. Karel Farský byl otevřen myšlence služby žen v církvi.
„Je starodávný obyčej, že svěcení se udílí jen mužům. Žena nebyla v době Kristově dosti vzdělána, aby mohla být připuštěna k vedení duchovní správy. Ale je patrno z toho, jak Ježíš se choval k ženám, že nevylučoval je z díla na své vinici. Naopak.“

Číst dál: Svěcení žen

Řády a organizace CČSH

Čím tato církev je, jaké má poslání, co přináší členství v ní, jak se uskutečňuje její duchovní správa a jaké má uspořádání – to vyjadřuje její ÚSTAVA. Ústavu rozvádí Organizační řád CČSH.

Číst dál: Řády a organizace CČSH

Architektura a výtvarné umění v CČSH

Sbory Církve československé husitské. Křesťanství přinášelo od svého počátku spolu s duchovními hodnotami i hodnoty umělecké, včetně na svou dobu okázalých staveb.

Komunity budoucích náboženských obcí, scházející se po 8. 1. 1920, započaly s hledáním prostorů pro svá setkávání. Nehledaly okázalé budovy s bohatým vybavením, postačila prostá místnost, dovolující duchovní setkání s Pánem, „neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam já jsem vprostřed nich." A tak se věřící CČSH scházeli v domech, kde zřizovali prosté modlitebny. Záhy začala budovat církev své vlastní sbory. Tato rozsáhlá stavební činnost církve v prvních desetiletích je pozoruhodným jevem. Mnohé z těchto objektů patří mezi vzácné architektonické památky.

Číst dál: Architektura a výtvarné umění v CČSH

Powerd by Joomla! Running on IT CCSH PD.