Náboženská obec Chomutov

Celodicézní bohoslužba na Krakovci 2014

krakovecSlavnostní bohoslužba v sobotu 5. července 2014 ve 14h. Vede Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D., biskup pražský. Při slavnostní bohoslužbě přijme svátost kněžského svěcení bratr Mgr. Vladimír Moravec, duchovní NO Chomutov.