Náboženská obec Chomutov

Cyklus přednášek

plakat 2

Církev československá husitská v Chomutově a Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov Vás v rámci zájmového vzdělávání zvou na cyklus přednášek KŘESŤANSTVO KAPITOLY Z DĚJIN ČESKÉ KŘESŤANSKÉ LITERATURY.

Lektoři:
PhDr. Václav Jindráček
Mgr. Vladimír Moravec

Přednášky se konají v SKKS Chomutov, 3. patro, učebna č. 66, vždy od 16:00

15. 10. 2014 Počátky písemnictví na našem území
(Proglas, Život Konstantinův, Život Metodějův, Kyjevské listy...)

19. 11. 2014 Křesťanská literatura v době přemyslovské
(Kosmova kronika, Ostrovská píseň, Kunhutina modlitba, první křesťanská lyrika...)

17. 12. 2014 Staročeská literatura na přelomu 14. a 15. stolet
(Tkadleček, Život sv. Kateřiny, Legenda o sv. Prokopu, Desatero kázanie Božie...)

21. 1. 2015 Literatura předhusitská
(dílo J. Milíče z Kroměříže, traktáty Tomáše Štítného...)

18. 2. 2015 Dílo Jana Husa
(De ecclesia, Knížky o svatokupectví, Výklad Viery, Desatera a Páteře, listy Jana Husa...)

18. 3. 2015 Literatura doby husitské
(Petr Chelčický, O boji duchovním, Sieť viery pravé, Jistebnický kancionál...)

15. 4. 2015 Literatura v období humanistickém, reformačním a renesančním
(Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Viktorin Kornel ze Všehrd, Jan Hasištejnský z Lob. ...)

20. 5. 2015 Literatura předbělohorská (doba Blahoslavova a Veleslavínova)
(Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, Jan Blahoslav, Gramatika česká, Bible Kralická...)

17. 6. 2015 Literatura v době pobělohorské
(J. A. Komenský, Bedřich Bridel, Bohuslav Balbín, Adam Václav Michna z Otradovic...)

pdfPlakát ke stažení

Powerd by Joomla! Running on IT CCSH PD.